Dzieci Nowej Ziemi – wykład

Nagranie: Dzieci Nowej Ziemi-wykład

Cena: 150zł

 

W nagraniu Luczis porusza tematy związane z wychowaniem dzieci „normalnych" i ,„tych szczególnych", które od pewnego czasu rodzą się na Ziemi, by przygotować nas do nadchodzącej Nowej Ery ludzkości (nazywamy je często dziećmi indygo, perłowymi lub kryształowymi). Możemy rozpoznać je po ich dużych, pięknych oczach oraz głębokim, hipnotycznym spojrzeniu zdradzającym ich wielką mądrość. Często charakteryzują się one wspaniałą intuicją, umiejętnością telepatycznego porozumiewania się oraz szybkim wyczuwaniem prób manipulacji nimi. W związku z ich nadzwyczajnymi duchowymi cechami „tradycyjne metody wychowawcze" nie tylko na nie nie działają, ale mogą powodować u nich i ich wychowawców poważne problemy.

 

Tematy poruszone w nagraniu:

  • W jaki sposób możemy rozpoznać, czy nasz dziecko jest „dzieckiem indygo/perłowym/kryształowym”?
  • W jaki sposób postępować i wychowywać dziecko indygo, aby nie niszczyć jego potencjału?
  • W jaki sposób rodzice mogą przygotować się do wychowywania takich dzieci?
  • W jaki sposób rodzice i wychowawcy mogą odróżnić zachowania dziecka, które podyktowane są jego prawdziwymi potrzebami, a które jedynie jego dziecinnymi zachciankami?
  • Jakie rytuały w naszych czasach warto byłoby przeprowadzić dla dziecka (w wieku od niemowlaka do nastolatka)?
  • Jak według Praw Natury i Praw Wszechświata rodzice i wychowawcy powinni stawiać dzieciom granice?
  • Kiedy dzieci stają się wyżsi statusem od rodziców?
  • Kie